This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more

DWG vs. DRX (Bo5) | Tứ Kết | Chung Kết Thế Giới 2020

x

DWG vs. DRX (Bo5) | Tứ Kết | Chung Kết Thế Giới 2020

Vietnam Esports là đơn vị duy nhất giữ bản quyền sản xuất toàn bộ giải đấu chuyên nghiệp LMHT tại VN.

#CKTG #VETV7 #LMHT
-------------------------------------
VETV7 là kênh truyền hình thể thao điện tử trực thuộc Vietnam Esports TV.
VETV7 cung cấp toàn bộ các trận đấu chuyên nghiệp LMHT trên toàn thế giới như LCK, LPL, LMS, LCS và VCS .

■ Hãy subscribe để đừng bỏ lỡ những trận đấu thể thao điện tử hấp dẫn nhất nhé:
-------------------------------------
Để thưởng thức thêm các chương trình thú vị, đặc sắc về eSports, các bạn vui lòng truy cập: youtube.com/garenavietnam

►Facebook:
►Liên Minh Huyền Thoại Facebook:
►Trang chủ Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam:
-------------------------------------
© Bản quyền thuộc về VETV7 ESPORTS
© Copyright by VETV7 ESPORTS Channel ☞ Do not Reup
x

TES vs. FNC (Bo5) | Tứ Kết | Chung Kết Thế Giới 2020

Vietnam Esports là đơn vị duy nhất giữ bản quyền sản xuất toàn bộ giải đấu chuyên nghiệp LMHT tại VN.

#CKTG #VETV7 #LMHT
-------------------------------------
VETV7 là kênh truyền hình thể thao điện tử trực thuộc Vietnam Esports TV.
VETV7 cung cấp toàn bộ các trận đấu chuyên nghiệp LMHT trên toàn thế giới như LCK, LPL, LMS, LCS và VCS .

■ Hãy subscribe để đừng bỏ lỡ những trận đấu thể thao điện tử hấp dẫn nhất nhé:
-------------------------------------
Để thưởng thức thêm các chương trình thú vị, đặc sắc về eSports, các bạn vui lòng truy cập: youtube.com/garenavietnam

►Facebook:
►Liên Minh Huyền Thoại Facebook:
►Trang chủ Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam:
-------------------------------------
© Bản quyền thuộc về VETV7 ESPORTS
© Copyright by VETV7 ESPORTS Channel ☞ Do not Reup
x

GEN vs. G2 (Bo5) | Tứ Kết | Chung Kết Thế Giới 2020

Vietnam Esports là đơn vị duy nhất giữ bản quyền sản xuất toàn bộ giải đấu chuyên nghiệp LMHT tại VN.

#CKTG #VETV7 #LMHT
-------------------------------------
VETV7 là kênh truyền hình thể thao điện tử trực thuộc Vietnam Esports TV.
VETV7 cung cấp toàn bộ các trận đấu chuyên nghiệp LMHT trên toàn thế giới như LCK, LPL, LMS, LCS và VCS .

■ Hãy subscribe để đừng bỏ lỡ những trận đấu thể thao điện tử hấp dẫn nhất nhé:
-------------------------------------
Để thưởng thức thêm các chương trình thú vị, đặc sắc về eSports, các bạn vui lòng truy cập: youtube.com/garenavietnam

►Facebook:
►Liên Minh Huyền Thoại Facebook:
►Trang chủ Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam:
-------------------------------------
© Bản quyền thuộc về VETV7 ESPORTS
© Copyright by VETV7 ESPORTS Channel ☞ Do not Reup
x

DWG vs DRX [Ván 1][Tứ Kết][CKTG 2020][15.10.2020]

Vietnam Esports là đơn vị duy nhất giữ bản quyền sản xuất toàn bộ giải đấu chuyên nghiệp LMHT tại VN.

#CKTG #VETV7 #LMHT
-------------------------------------
VETV7 là kênh truyền hình thể thao điện tử trực thuộc Vietnam Esports TV.
VETV7 cung cấp toàn bộ các trận đấu chuyên nghiệp LMHT trên toàn thế giới như LCK, LPL, LMS, LCS và VCS .

■ Hãy subscribe để đừng bỏ lỡ những trận đấu thể thao điện tử hấp dẫn nhất nhé:
-------------------------------------
Để thưởng thức thêm các chương trình thú vị, đặc sắc về eSports, các bạn vui lòng truy cập: youtube.com/garenavietnam

►Facebook:
►Liên Minh Huyền Thoại Facebook:
►Trang chủ Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam:
-------------------------------------
© Bản quyền thuộc về VETV7 ESPORTS
© Copyright by VETV7 ESPORTS Channel ☞ Do not Reup
x

DWG vs DRX [Ván 3][Tứ Kết][CKTG 2020][15.10.2020]

Vietnam Esports là đơn vị duy nhất giữ bản quyền sản xuất toàn bộ giải đấu chuyên nghiệp LMHT tại VN.

#CKTG #VETV7 #LMHT
-------------------------------------
VETV7 là kênh truyền hình thể thao điện tử trực thuộc Vietnam Esports TV.
VETV7 cung cấp toàn bộ các trận đấu chuyên nghiệp LMHT trên toàn thế giới như LCK, LPL, LMS, LCS và VCS .

■ Hãy subscribe để đừng bỏ lỡ những trận đấu thể thao điện tử hấp dẫn nhất nhé:
-------------------------------------
Để thưởng thức thêm các chương trình thú vị, đặc sắc về eSports, các bạn vui lòng truy cập: youtube.com/garenavietnam

►Facebook:
►Liên Minh Huyền Thoại Facebook:
►Trang chủ Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam:
-------------------------------------
© Bản quyền thuộc về VETV7 ESPORTS
© Copyright by VETV7 ESPORTS Channel ☞ Do not Reup

Highlights DWG vs DRX [Ván 1][Tứ Kết][CKTG 2020][15.10.2020]

Vietnam Esports là đơn vị duy nhất giữ bản quyền sản xuất toàn bộ giải đấu chuyên nghiệp LMHT tại VN.

#CKTG #VETV7 #LMHT
-------------------------------------
VETV7 là kênh truyền hình thể thao điện tử trực thuộc Vietnam Esports TV.
VETV7 cung cấp toàn bộ các trận đấu chuyên nghiệp LMHT trên toàn thế giới như LCK, LPL, LMS, LCS và VCS .

■ Hãy subscribe để đừng bỏ lỡ những trận đấu thể thao điện tử hấp dẫn nhất nhé:
-------------------------------------
Để thưởng thức thêm các chương trình thú vị, đặc sắc về eSports, các bạn vui lòng truy cập: youtube.com/garenavietnam

►Facebook:
►Liên Minh Huyền Thoại Facebook:
►Trang chủ Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam:
-------------------------------------
© Bản quyền thuộc về VETV7 ESPORTS
© Copyright by VETV7 ESPORTS Channel ☞ Do not Reup

Highlights DWG vs DRX [Ván 3][Tứ Kết][CKTG 2020][15.10.2020]

Vietnam Esports là đơn vị duy nhất giữ bản quyền sản xuất toàn bộ giải đấu chuyên nghiệp LMHT tại VN.

#CKTG #VETV7 #LMHT
-------------------------------------
VETV7 là kênh truyền hình thể thao điện tử trực thuộc Vietnam Esports TV.
VETV7 cung cấp toàn bộ các trận đấu chuyên nghiệp LMHT trên toàn thế giới như LCK, LPL, LMS, LCS và VCS .

■ Hãy subscribe để đừng bỏ lỡ những trận đấu thể thao điện tử hấp dẫn nhất nhé:
-------------------------------------
Để thưởng thức thêm các chương trình thú vị, đặc sắc về eSports, các bạn vui lòng truy cập: youtube.com/garenavietnam

►Facebook:
►Liên Minh Huyền Thoại Facebook:
►Trang chủ Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam:
-------------------------------------
© Bản quyền thuộc về VETV7 ESPORTS
© Copyright by VETV7 ESPORTS Channel ☞ Do not Reup

DWG vs DRX [Ván 2][Tứ Kết][CKTG 2020][15.10.2020]

Vietnam Esports là đơn vị duy nhất giữ bản quyền sản xuất toàn bộ giải đấu chuyên nghiệp LMHT tại VN.

#CKTG #VETV7 #LMHT
-------------------------------------
VETV7 là kênh truyền hình thể thao điện tử trực thuộc Vietnam Esports TV.
VETV7 cung cấp toàn bộ các trận đấu chuyên nghiệp LMHT trên toàn thế giới như LCK, LPL, LMS, LCS và VCS .

■ Hãy subscribe để đừng bỏ lỡ những trận đấu thể thao điện tử hấp dẫn nhất nhé:
-------------------------------------
Để thưởng thức thêm các chương trình thú vị, đặc sắc về eSports, các bạn vui lòng truy cập: youtube.com/garenavietnam

►Facebook:
►Liên Minh Huyền Thoại Facebook:
►Trang chủ Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam:
-------------------------------------
© Bản quyền thuộc về VETV7 ESPORTS
© Copyright by VETV7 ESPORTS Channel ☞ Do not Reup

Highlights DWG vs DRX [Ván 2][Tứ Kết][CKTG 2020][15.10.2020]

Vietnam Esports là đơn vị duy nhất giữ bản quyền sản xuất toàn bộ giải đấu chuyên nghiệp LMHT tại VN.

#CKTG #VETV7 #LMHT
-------------------------------------
VETV7 là kênh truyền hình thể thao điện tử trực thuộc Vietnam Esports TV.
VETV7 cung cấp toàn bộ các trận đấu chuyên nghiệp LMHT trên toàn thế giới như LCK, LPL, LMS, LCS và VCS .

■ Hãy subscribe để đừng bỏ lỡ những trận đấu thể thao điện tử hấp dẫn nhất nhé:
-------------------------------------
Để thưởng thức thêm các chương trình thú vị, đặc sắc về eSports, các bạn vui lòng truy cập: youtube.com/garenavietnam

►Facebook:
►Liên Minh Huyền Thoại Facebook:
►Trang chủ Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam:
-------------------------------------
© Bản quyền thuộc về VETV7 ESPORTS
© Copyright by VETV7 ESPORTS Channel ☞ Do not Reup

DWG vs DRX Highlight All Game Tứ Kết Chung Kết Thế Giới 2020 | DAMWON vs DragonX

#dwg #drx #cktg2020
DWG vs DRX Highlight All Game Tứ Kết Chung Kết Thế Giới 2020 | DAMWON vs DragonX | Highlight All Games QuarterFinals Worlds 2020
x

[HIGHLIGHTS CKTG - TỨ KẾT] DWG vs DRX (15/10) | MÀN HỦY DIỆT 3 - 0 NHANH GỌN CỦA SEED 1 LCK!

[HIGHLIGHTS CKTG - TỨ KẾT] DWG vs DRX (15/10) | MÀN HỦY DIỆT 3 - 0 NHANH GỌN CỦA SEED 1 LCK!

✪ Nếu bạn có yêu thích gaming gear, các thiết bị phần cứng, điện tử nói chung. Đừng ngại tham khảo tại GEARVN nhé! GEARVN là đơn vị uy tín, chuyên các sản phẩm chính hãng nêu trên.
✪ Click ngay:
✪ Nhấn đăng kí Cafe Tốc Chiến:
✪ Nhấn đăng kí Cafe Nhân Phẩm:
✪ Nhấn đăng kí Cafe Valorant:
✪ Nhấn đăng kí Kênh Mai Anh Tài:
✪ Nhấn đăng kí Cafe Liên Minh:

Cafe Liên Minh mang đến cho bạn những tin tức bản tin game, thông tin các giải đấu thể thao điện tử (eSports) và cập nhật (update) thường xuyên của trò chơi Liên Minh Huyền Thoại đang hot nhất hiện nay.
Đừng quên nhấn subscribe và nút chuông để không bỏ lỡ những video game mới nhất nhé!

➥ #cafelienminh #lienminhhuyenthoai #leagueoflegends #lol
----------------------------------------------/-------------
© Bản quyền thuộc về Cafe Liên Minh
© Copyright by Cafe Liên Minh ☞ Do not Reup

DWG vs DRX Highlight Ván 3 Tứ Kết Chung Kết Thế Giới 2020 | DAMWON vs DragonX

#dwg #drx #cktg2020
DWG vs DRX Highlight Ván 3 Tứ Kết Chung Kết Thế Giới 2020 | DAMWON vs DragonX | Highlight Game 3 QuarterFinals Worlds 2020

CKTG 2020 - DWG vs DRX Bo5 Tứ kết CKTG 2020

CKTG 2020 - DWG vs DRX Bo5 bán kiết CKTG 2020
Mọi người nhớ subcride và để lại 1 like và 1 comment để ủng hộ vào góp ý cho kênh của mình nha
Nếu có bất kỳ vấn đề gì về bản quyền nội dung, hình ảnh,.... Vui lòng liên hệ theo địa chỉ( ductjen9x@gmail.com )để cùng nhau giải quyết nhanh nhất nhé
If you have any problems related to copyright content, please contact address (ductjen9x@gmail.com) to solve the fastest cooperation.
Link fb :
Link subcride :
Link donate :

[NHẬN ĐỊNH PLAYOFFS - CKTG 2020] DWG vs DRX (15/10) | KHI HÀN TRIỀU PHÔ DIỄN SỨC MẠNH!

[NHẬN ĐỊNH PLAYOFFS - CKTG 2020] DWG vs DRX (15/10) | KHI HÀN TRIỀU PHÔ DIỄN SỨC MẠNH!

✪ Nhấn đăng kí Cafe Tốc Chiến:
✪ Nhấn đăng kí Cafe Nhân Phẩm:
✪ Nhấn đăng kí Cafe Valorant:
✪ Nhấn đăng kí Kênh Mai Anh Tài:
✪ Nhấn đăng kí Cafe Liên Minh:
✪ Nếu bạn có yêu thích gaming gear, các thiết bị phần cứng, điện tử nói chung. Đừng ngại tham khảo tại GEARVN nhé! GEARVN là đơn vị uy tín, chuyên các sản phẩm chính hãng nêu trên.
Click ngay:


Cafe Liên Minh mang đến cho bạn những tin tức bản tin game, thông tin các giải đấu thể thao điện tử (eSports) và cập nhật (update) thường xuyên của trò chơi Liên Minh Huyền Thoại đang hot nhất hiện nay.
Đừng quên nhấn subscribe và nút chuông để không bỏ lỡ những video game mới nhất nhé!

➥ #cafelienminh #lienminhhuyenthoai #leagueoflegends #lol
----------------------------------------------/-------------
© Bản quyền thuộc về Cafe Liên Minh
© Copyright by Cafe Liên Minh ☞ Do not Reup

DWG vs DRX Highlight Ván 1 Tứ Kết Chung Kết Thế Giới 2020 | DAMWON vs DragonX

#dwg #drx #cktg2020
DWG vs DRX Highlight Ván 1 Tứ Kết Chung Kết Thế Giới 2020 | DAMWON vs DragonX | Highlight Game 1 QuarterFinal World 2020
x

[PHÂN TÍCH TRẬN ĐẤU] DWG vs DRX (CHUNG KẾT LCK HÈ 2020) | MÀN DỨT ĐIỂM GỌN GÀNG CỦA DWG! | VĂN TÙNG

[PHÂN TÍCH TRẬN ĐẤU] DWG vs DRX (CHUNG KẾT LCK HÈ 2020) | MÀN DỨT ĐIỂM GỌN GÀNG CỦA DWG! | VĂN TÙNG

Chúc các bạn xem vui vẻ
►Lịch Live:
*22:00-23:30 hàng ngày trên Youtube
*23:30-03:00 hàng ngày tại:
__________________________________________________________________
►Gia nhập Hạm đội Toxic tại:
►Facebook cá nhân:
►Fanpage:
►Hãy like và subscribe (ấn chuông theo dõi) để nhận thông báo mỗi khi có video mới của Văn Tùng nhé!!

➥ Box Studio
» Liên hệ công việc: booking@box.studio
» Web:
» Hotline: 090.113.8998

DWG vs. DRX | Четвертьфинал | 2020 World Championship | DAMWON Gaming vs. DRX

2020 Чемпионат мира Плей-офф #Worlds2020
DAMWON Gaming vs. DRX

Все новости Чемпионата мира 2020, включая расписание, результаты матчей и др., доступны на сайте:

Подписывайтесь на нашу группу во ВКонтакте:

Ищите нашу страницу на Facebook:

Общайтесь с нами в Twitter:

Наблюдай за нами в Instagram:


#GIGme #lolesports #лигалегенд

DWG vs. DRX (Bo5) | Tứ Kết | Chung Kết Thế Giới 2020

DWG vs. DRX (Bo5) | Tứ Kết | Chung Kết Thế Giới 2020

Highlight DWG vs DRX Tứ Kết Trận 3 CKTG 2020 DAMWON Gaming vs DRX

Khung giờ live stream TFT:
20h-24h hằng ngày

Nhớ bấm theo dõi để ủng hộ mình nha !
Nếu có vấn đề liên quan về mặt bản quyền, hình ảnh , nội dung... Hãy liên hệ với mình qua địa chỉ email: nguyenson.galaxy.kt@gmail.com để giải quyết trên tinh thần hợp tác làm việc.
► Fanpage :
► Anh em cứ đóng góp ý kiến ở phía dưới phần bình luận nhé,mình sẽ đọc và xem xét nghiêm túc từng ý kiến của anh em !!

DWG vs DRX Highlight Ván 2 Tứ Kết Chung Kết Thế Giới 2020 | DAMWON vs DragonX

#dwg #drx #cktg2020
DWG vs DRX Highlight Ván 2 Tứ Kết Chung Kết Thế Giới 2020 | DAMWON vs DragonX | Highlight Game 2 QuarterFinals Worlds 2020

Shares

x

Check Also

x

Menu